Välkommen till van Heesch

Risk and OH&S Management - Organisationskonsult

Tjänster

SAM & SBA

Bygga och implementera system, rutiner, organisation och dokumentation för systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete

ISO

ISO 9001, 14001 och 45001, bygga och implementera system, rutiner organisation och dokumentation, se till att det hamnar på ”rätt” nivå. Koppla SAM till ISO eller andra system

Miljö

Bistå företagen vid utredningar, ansökningar, redovisningar samt andra kontakter med kommunens miljökontor och/eller länsstyrelsen, eller andra myndigheter

Krishantering

Krishantering för både företag samt medarbetare. (Analys av olika scenarion samt framtagning av handlingsplaner)

Utbildning

Utbilda i arbetsmiljö (både på chefsnivå och för medarbetare)

OM OSS

Van Heesch Consulting finns i ett nätverk av kollegor och samarbetspartners med olika inriktning och kompetenser. Företaget drivs av Inger van Heesch, beteendevetare med över 20 års erfarenhet från olika ledande befattningar och arbete i företagsledningar.

Alla företag har krav på sig att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det innebär bland annat riskanalyser och riskbedömningar, men också krav på organisation och dokumentation. Riskhantering rörande företaget som helhet är ett annat område. Där handlar det bland annat om affärsrisker, produktionen, leverantörer, kunder omvärldskrav, ekonomi, riskvillighet mm

Riskhanteringen innefattar riskidentifiering, riskanalys och riskbedömning. Vilka risker finns, vilka kan man påverka och vilka kan/måste man leva med och hur minimerar man de risker som finns?

Exempel på kompetenser vi arbetar med är Lean production, jurister, ekonomer, experter på yttre miljö samt på ISO. Tillsammans kan vi alltid hitta den kombination av kompetenser som behövs för att kunna lösa kundens behov på ett optimalt och professionellt sätt.

Inger har ordet

Jag har haft förmånen att arbeta i olika branscher och oftast i medelstora företag, vilket har gett mig möjligheter att skaffa en såväl bred, som med åren djup kunskap. Under senare år har jag specialiserat mig på risk i olika former, både vad gäller företagen i sig såväl som medarbetarna.

Oavsett om det gäller medarbetarna, företaget i sig eller företagets produkter/tjänster så kan man utgå ifrån att något kommer att inträffa. Frågan är bara vad, hur och när.

De senaste drygt 10 åren har jag arbetat i mitt eget företag och mina kunder är främst mindre och medelstora företag, över hela landet och inom många olika branscher. Jag arbetar själv eller tillsammans med kollegor i ett nätverk, beroende på uppdrag.

Att uppfylla lagkraven kring arbetsmiljö (SAM), brand (SBA) och yttre miljö är för mig en självklarhet. Att kvalitetssäkra verksamheten är lönsamt, men för alla dessa gäller att det inte bara ska vara en tjock pärm eller några sidor på ett intranät, det ska fungera i praktiken. Annars är det dyrt. Det smartaste är att bygga ihop de system man har så långt det är möjligt, mycket kommer igen i olika författningar och/eller standarder. Man slipper att göra samma sak flera gånger eller komma ihåg att uppdatera på flera ställen.

Att ha gjort sin hemläxa är att säkerställa så långt det är möjligt och att påverkan på företagets verksamhet blir så liten som möjligt. De nya versionerna av ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö) är mer inriktade på riskhantering än tidigare versioner och när man uppgraderar sina ISO eller bestämmer sig för att införa dem så är det som sagt samt att koppla ihop med SAM (och SBA) om man inte väljer att certifiera sig enligt ISO 45001 för arbetsmiljön.

En bra fråga att ställa sig är hur länge produktionen blir stående still om det ena eller andra har inträffat. Har man råd med det? Det kan också vara frågan om vad som händer med företagets varumärke eller rykte som arbetsgivare. Vad har man råd med här? Vad har ni råd med?

Kontakt

Box 326 | 731 27 Köping | Telefon 070 - 523 19 43 | kontakt@vanheesch.se